Personvernerklæring

Personvernerklæring
hos eSmiley

1. Generelle vilkår

1.1. eSmiley A/S er leverandør av IT-løsninger, produkter og tjenester innenfor mattrygghet og matsvinn. eSmiley A/S er heretter benevnt «eSmiley», «vi», «vår» og «oss».

1.2. eSmiley har en klar politikk når det gjelder behandling av de personopplysninger som våre kunder og andre brukere av vår hjemmeside overlater til oss. Vi behandler alltid slike opplysninger ansvarsfullt, med respekt for ditt privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området, herunder personopplysningsloven. Kunder og brukere er heretter benevnt «du», «deg» og «dine».

1.3. Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning i Norge og EU samt annen gjeldende lovgivning og/eller i overensstemmelse med eventuelt samtykke som du har gitt til eSmiley.

1.4. Nedenfor kan du lese detaljert om de opplysninger vi samler inn, til hvilke formål vi bruker dem, hvordan vi behandler opplysningene, hvem som har tilgang til opplysningene, dine rettigheter og hvem du kan kontakte vedrørende de innsamlede opplysningene. Vi benytter kun de opplysninger du selv har gitt oss og/eller ved at du benytter vår hjemmeside. I alle slike tilfeller aksepterer du vår personvernerklæring, herunder de angitte vilkår og betingelser som til en-hver tid gjelder for behandling av dine personopplysninger.

1.5. Vi oppdaterer og endrer løpende vår personvernerklæring, slik at den til enhver tid er tilpasset lovgivningen og den teknologiske utviklingen. Ved vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig melding på vår hjemmeside. Datoen for den seneste oppdateringen av vår personvernerklæring er 29.04.2021.

1.6. Dersom du vil vite mer om reglene for lovlig behandling av personopplysninger finner du mer informasjon på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.no.

1.7. Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende de personopplysninger som eSmiley behandler når det gjelder deg, kan du kontakte info@esmiley.no.

1.8. eSmiley er dataansvarlig i forhold til behandling av dine personoplysninger og kan alltid kontaktes på følgende måte:

eSmiley AS, Org.-nr. 916 205 147, Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo. Tlf 21 99 92 99, e-post info@esmiley.no.

2. Hvilke personopplysninger samler eSmiley inn?

2.1. Hva er personopplysninger?

2.1.1. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte har tilknytning til en person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.

2.2. Hvilke personopplysninger (heretter «opplysninger») samler/behandler eSmiley?

2.2.1. eSmiley samler inn opplysninger i forbindelse med markedsføring, innkjøp og levering av vår IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og tjenester. Dette skjer for eksempel når du oppretter en profil i forbindelse med kjøp av våre IT-løsninger, utstyr, kurs og andre produkter og tjenester, eller når du abonnerer på våre nyhetsbrev eller ber oss om å kontakte deg angående våre leveranser, produkter og tjenester.

2.2.2. Vi samler bare opplysninger som du gir til oss via vårt nettsted eller telefon i forbindelse med ovennevnte. Dette inkluderer for eksempel navn, e-post adresse, telefon nummer/mobilnummer, firmanavn, fødselsdato, samt informasjon om bestått/ikke bestått kurs og kurs sertifikater samt annen informasjon i forbindelse med bruken av vår nettside.

2.2.3. Videre behandler vi opplysninger i forbindelse med visningen av kundecaser og videoer på vår nettside, når du har gitt samtykke. Du kan lese mer om bruk av våre cookies (informasjonskapsler) nedenfor.

2.2.4. eSmiley-mobilapp samler inn lokasjonsdata som blir liggende på selve enheten. Stedsdata blir ikke sendt til eSmiley eller noen tredjepart. Stedsdata er nødvendige for at appen skal koble til og kommunisere med eSmileys FoodWaste vekt som bruker Bluetooth.

3. Til hvilke formål bruker eSmiley dine opplysninger?

3.1. eSmiley behandler bare opplysninger i henhold til gjeldende lov. Vi bruker opplysninger som du har gitt til oss til følgende formål:

3.1.1. Til levering og overholdelse av de IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og tjenester som din virksomhet har kjøpt.

3.1.2. Vi bruker din e-post adresse til markedsføring av våre IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og tjenester.

3.1.3. For utsendelse av elektroniske nyhetsbrev til din e-post adresse.

3.1.4. For utsendelse av kursusbeviser/kurssertifikater

3.2. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av opplysningene er vilkårene og betingelsene beskrevet i denne personvernserklæringen. Vi behandler derfor opplysninger som er nødvendige for å oppfylle den avtale som din bedrift har inngått med eSmiley, eller for gjennomføring av eventuelle tiltak du ber oss om å utføre innen avtalen inngås. Vår behandling av opplysninger kan også forekomme dersom det er nødvendig for oss å forfølge en legitim interesse for behandling av informasjonen, for eksempel ved direkte elektronisk markedsføring av våre IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og tjenester, inkludert elektroniske nyhetsbrev. Til slutt kan vi kun behandle opplysninger i samsvar med ditt samtykke til én eller flere bestemte formål.

4. Hvordan oppbevarer eSmiley dine opplysninger?

4.1. Vi tar godt vare på opplysninger du gir oss om deg selv. Fra det øyeblikket vi mottar opplysninger kan du være trygg på at vi behandler det konfidensielt, og med sikkerhet slik loven krever.

4.2. eSmiley lagrer opplysninger du har gitt til oss så lenge den har relevans i forhold til de formålene vi har nevnt ovenfor. Dette betyr at vi lagrer dine opplysninger så lenge det er et kontraktsforhold mellom ditt firma og oss.

4.3. Vi har plikt til å sikre at dine opplysninger er korrekt og oppdatert. Fordi vår behandling av opplysningene også er avhengig av dette, ber vi om at du informerer oss om alle relevante endringer i opplysningene. Du kan sende dine endringer til info@esmiley.no.

4.4. Dersom det kontraktsmessige forholdet mellom selskapet og eSmiley avsluttes, beholder vi opplysningene for følgende formål:

4.4.1. Etterfølgende markedsføring av våre IT-løsninger med relaterte moduler, produkter og tjenester i en periode på 5 år. Du kan allikevel til enhver tid reservere deg mot henvendelser fra oss, samt be oss om å slette opplysningene.

4.4.2. Utsendelse av nytt kursbevis dersom kursbeviset har gått tapt i en periode på 24 måneder fra utstedelsen av kursbeviset.

4.4.3. Oppbevaring av dokumentasjon i henhold til gjeldende myndighetskrav. I slike tilfeller vil vi beholde opplysningene så lenge det kreves i henhold til de angjeldende myndighetskravene.

4.4.4. I tillegg lagrer vi opplysningene i anonymisert form til bruk for statistikk knyttet til våre IT-løsninger med tilhørende moduler, produkter og tjenester.

4.5. Vi kryptere ikke opplysningene vi lagrer, men vi tar godt vare på dine opplysninger gjennom tilgangskontroll og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak som kontrolleres og oppdateres kontinuerlig.

4.6. Vi sørger også for at opplysningene din er lagret på en måte slik at bare relevante ansatte med arbeidsmessige behov har tilgang til dine Opplysninger. Se også under punkt 5 nedenfor vedrørende samarbeidspartnere.

4.7. Vi vil ta alle rimelige og nødvendige skritt for å sikre at opplysningene behandles på en sikker måte og i samsvar med personvernerklæringen. Dessverre er overføring av opplysningene via internett ikke helt sikker. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte dine disse kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysninger du sender inn på nettet før de er mottatt av oss. Vi overholder alle relevante sikkerhetsprosesser og sikkerhetskrav for å forhindre uautorisert tilgang, men du sender dine opplysninger til oss på egen risiko.

5. Samarbeidspartnere

5.1. eSmiley bruker ulike samarbeidspartnere som tilbyr eSmiley-tjenester. I denne forbindelse fungerer våre partnere som databehandler, dvs. at de behandler opplysninger på våre vegne og i samsvar med skriftlige instruksjoner om hvor og hvordan de skal behandle opplysningene.

5.2. Vi bruker for eksempel IT-leverandører i forbindelse med generell drift og vedlikehold av vårt nettsted, hosting av våre IT-løsninger og kundedatabaser, samt kundesupport. I denne forbindelse kan opplysningene dine overføres til land utenfor EU / EØS (et «tredjeland»). Overføringer av dine opplysninger til et tredjeland kan bare gjøres dersom EU-kommisjonen har fastslått at tredjelandet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå under de nåværende EU-personopplysninger. Opplysninger kan også behandles av en ansatt utenfor Norge/Danmark som jobber for oss eller en av våre dataleverandører.

5.3. Våre databehandlere kan ikke benytte opplysningene til andre formål enn til levering av tjenester til eSmiley i henhold til våre skriftlige instruksjoner.

5.4. Vi bruker følgende spesifikke databehandlere:

NamePurposeLink
Amazon AWSHosting Serviceshttps://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
https://aws.amazon.com/security/

Behandling av personopplysningene som dekkes av en avtale skjer innenfor EU.

6. Dine rettigheter

6.1. Som registrert kunde/bruker har du i henhold til gjeldende lovgivning rett til å kreve innsikt i, og rette opp eller slette opplysninger om deg. Du har også rett til å begrense bruk av dine opplysninger samt motsette deg bruk av informasjonen.

6.2. Eventuelt kan du kontakte oss som angitt ovenfor under info@esmiley.no.

7. Klage til Datatilsynet

7.1. Du har mulighet til å klage på bruken av dine Opplysninger. Klagen skal sendes til Datatilsynet: www.datatilsynet.no.

8. Cookies

8.1. Hva er cookies:

8.1.1. Cookies er en enkeltekstfil som hjemmesidens server legger på din datamaskin, tablet eller smartphone.

8.2. Hvorfor bruker man cookies:

8.2.1. Brukes til å holde oversikt over hvor på nettstedet brukeren beveger seg.

8.2.2. Gir brukeren mulighet til å starte der hvor de slapp sist de besøkte nettstedet.

8.2.3. Husker dine login opplysninger.

8.2.4. Husker brukerens preferanser.

8.2.5. Markedsføring overfor brukere etter besøk på nettstedet.

8.2.6. Optimering av nettstedets brukervennlighet.

8.2.7. Cookies kan ikke se hvem du er, hva du heter, hvor du bor eller om datamaskinen brukes av en eller flere personer. Cookies kan heller ikke spre datavirus eller andre skadelige programmer.

8.3. Vår bruk av cookies:

8.3.1. eSmiley bruker cookies for å forbedre din opplevelse av våre nettsider, vurdere bruken av de enkelte elementer på nettstedet, og til å støtte markedsføringen av våre tjenester på våre nettsider.

8.4. Hvor lenge oppbevares cookies:

8.4.1. Cookies sletter seg selv efter et vist antall måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert besøk.

8.5. Slik sletter eller blokkerer du cookies:

8.5.1. http://minecookies.org/cookiehandtering

8.5.2. Dersom du sletter eller blokkerer cookies skal du være oppmerksom på at det kan påvirke din bruk på vår nettside og dens funksjonalitet.

8.6. Har du spørsmål:

8.6.1. Har du spørsmål om cookies og behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på info@esmiley.no.