Om eSmiley

Vi er eSmiley

eSmiley er basert i Oslo og København, og kontorene våre består av alt fra kundesupportmedarbeidere til matteknologer og programvareutviklere.

Denne konstellasjonen gjør at vi hele tiden kan tilpasse våre produkter og tjenester til hver enkelt kundes behov. Det betyr at mer enn 145 000 kokker og kjøkkenpersonale hver dag bruker oss til digital internkontroll og fareanalyse, automatisk temperaturmåling, måling av matsvinn, nettbasert opplæring og rådgivning om mattrygghet.

Hos eSmiley tror vi på, at veien til suksess går via detaljert kunnskap og innovasjon. Vi ønsker og bidra til å skape større verdi for våre kunder gjennom innovative softwareløsninger og bedre utnyttelse av ressurser. Alt dette med respekt for den enkelte og den verden vi lever i.

Gjennom et sterkt samarbeide med myndigheter og andre partnere sørger vi for å sikre kvaliteten i våre produkter, og alltid ligge ett skritt foran. Viktigst av alt – vi gjør det enkelt og effektivt å overholde reglene.

Bærekraft i eSmiley

Vi søker kontinuerlig å utgjøre en forskjell. Med bærekraft som et grunnleggende prinsipp for selskapet ønsker vi å bidra til å skape en mer bærekraftig verden. Vår tilnærming til bærekraft er enkel. Vi tror på at handling sier mer enn ord, og at fokus bør rettes mot bærekraftige områder hvor vi kan ha størst mulig positiv effekt.

Vi prioriterer å sette oss ambisiøse, klare og handlingsorienterte mål i forbindelse med vårt arbeid med bærekraft. Vårt overordnede mål er å bli CO2 nøytrale innen 2030 uten å overføre påvirkningen til andre parter.

Som et ansvarlig nordisk selskap er det også av høyeste prioritet å skape et arbeidsmiljø og en rekrutteringsprosess som fokuserer på inkludering, toleranse og respekt for mangfold uten toleranse for diskriminering.

Administrasjon
og ledelse

eSmiley Steen

Steen Halbye

Styreleder
eSmiley Mari

Mari Blomberg

Director of Global Sales
+47 93 28 33 00 mabl@esmiley.no
eSmiley Rikke

Rikke Aaberg

Global Marketing Manager
+45 51 59 68 29 riaa@esmiley.dk
eSmiley Hamed

Hamed Sattari

CTO
+45 70 26 55 55 hamed@esmiley.dk
eSmiley Simon

Simon Rosenbäck

CFO
+45 70 26 55 55 sr@esmiley.dk

Du finner oss her