Gjennomfør internrevisjon direkte i ditt IK-Mat system

Av Fagavdelingen ved eSmiley / /

Visste du at du kan gjennomføre internrevisjon direkte i eSmiley sine systemer?  Kontrollen for internrevisjon dukker automatisk opp i gjøremålslisten når tiden er inne for den årlige kontrollen, og er et viktig verktøy for å bedre rutinene på kjøkkenet.

Kanskje startet dere med take away og catering for flere måneder siden, og tenkte at det kun skulle være en midlertidig endring på grunn av korona? De fleste serveringssteder som har gjort dette har i senere tid konkludert med at endringen mest sannsynlig blir permanent. Hvis det er tilfelle må dere sjekke om det er noen rutiner eller kontroller som må oppdateres i IK-mat systemet deres.

Kontrollen lister opp noen punkter det kan være lurt å ha ekstra fokus på, for å sikre at det produseres og serveres trygg mat. Ofte kan det være noen endringer i produksjonen eller driften siden forrige revisjon, for eksempel:

  • Nye ansatte? Har de fått tilstrekkelig opplæring i rutiner for temperaturkontroll og renhold? Kan de vise frem utførte kontroller i eSmiley til Mattilsynet.
  • Endringer i produksjonsprosesser/meny? Egenprodusert røkt laks, som burde vært testet for Listeria?
  • Fungerer utstyr (kjøl, frys, vannbad, oppvaskmaskin), eller behøver de litt ekstra oppfølging frem til det er fikset/skiftet ut?
  • Hva viser tidligere temperaturregistreringer? Bør temperaturen kontrolleres oftere?
  • Nye kjøl-/fryseenheter som skal legges til, eller fjernes?
  • Er det endringer i renholdsplanen? Nytt utstyr eller vaskemidler?
  • Startet med take away eller catering? Har vi de dokumenter/rutinebeskrivelser og kontroller vi trenger?
  • Blir alle avvik registrert? Kjenner alle ansatte til våre rutiner for avvikshåndtering?
  • Er vinduer og dører tette slik at skadedyr av ulik størrelse ikke kommer inn? Er nettingen foran vinduet som åpnes på sommeren fortsatt helt? Holder vi fortsatt døren til varemottak lukket når det ikke foregår varelevering? Har vi gode rutiner for fjerning av returemballasje/-traller utenfor vareleveringen, slik at rotter eller andre skadedyr ikke lager seg bolig der?
  • Hva sa Mattilsynet ved forrige besøk? Er ev. kommentarer fulgt opp? Føler vi oss trygge på at gjestene ikke ville snu i døra dersom de fikk være flue på veggen på kjøkkenet?

Mange steder er det daglig leder eller kjøkkensjef som utfører internrevisjonen alene, men alle ansatte bør involveres. Det kan hende at andre medarbeidere har kommentarer og innspill til endringer eller forbedringer som daglig leder eller kjøkkensjef ikke ser.

LES MER OM digital IK-mat

Lignende artikler