Mattrygghet

Opplæring av ansatte i kjøkkenet

eSmiley
image 5

Et rent kjøkken og ansatte som har god kunnskap om håndtering av mat er viktig for å sikre at maten du serverer er trygg. Ved utilstrekkelig renhold bidrar man til gode vekstbetingelser for bakterier som kan føre til at gjester blir syke av maten som serveres. Gode rutiner er derfor helt nødvendig, og det er svært viktig at alle ansatte får god og relevant opplæring for å sikre at rutinene etterfølges.

Hva er viktig å huske på? 

Ansvarlig leder skal sikre at personalet får tilstrekkelig informasjon om virksomhetens rutiner, farer, regler, registreringer og eventuelle endringer i eget IK Mat-system. Dette gjelder både for ansatte som har jobbet lenge i virksomheten, og nylig ansatte.

Det er viktig at ansvarlig leder til enhver tid har god innsikt i eget system og relevant regelverk tilknyttet trygg mat. En vanlig årsak til at nedskrevne rutiner ikke fungerer i praksis er at de ansatte ofte ikke har fått god nok opplæring i de rutinene som gjelder. Grundig og gjentatt opplæring av ansatte i internkontroll og fastsatte rutiner er derfor helt avgjørende for at systemet skal fungere etter hensikten.

Opplæring av personalet

Personalet bør ha forståelse for og innsikt i de registreringer og overvåkinger som virksomheten har rutiner for, slik som temperaturregistrering eller registrering av avvik. De bør også inneha god kunnskap om renhold og personlig hygiene, oppbevaring av mat og håndtering av mat og relevant matproduksjon.

Alle bør ha opplæring i grunnleggende renhold og mathåndtering, i tillegg håndtering av eventuelle kritiske styringspunkt få mer spesifikk HACCP-opplæring. For eksempel vil en servitør ha behov for kunnskap om grunnleggende renhold og hygiene, mens en kokk bør i tillegg ha opplæring i framgangsmåtene basert på HACCP-prinsippene. Når personalet får opplæring innen grunnforutsetninger og HACCP bør opplæringen stå i forhold til virksomhetens størrelse og art, og opplæringen bør dokumenteres.

Kurs i Mattrygghet

Kurs kan gi fleksibilitet for både ansvarlig leder og medarbeidere dersom det er behov for økt faglig kunnskap. Med eSmileys nettbaserte Kurs i Mattrygghet gir vi deg nødvendig faglig kompetanse for å sikre gode rutiner i kjøkkenet. Kurset kan gjennomføres i ditt eget tempo akkurat der du ønsker, og er utviklet av våre fageksperter på mattrygghet. Kurset gir deg blant annet forståelse og kunnskap om relevante lover og regelverk, bakterier og virus, personlig hygiene, HACCP-prinsipper og god praksis ved mathåndtering. Etter fullført kurs vil du motta kursbevis.

Med eSmileys digitale IK-Mat system kan du også veldig enkelt dokumentere opplæring. Registreringene blir alltid arkivert slik at du alltid har god oversikt over hvilken opplæring hver enkelt ansatt har hatt.

Hvis du som ansvarlig leder er usikker på om ditt system er oppdatert i henhold til din produksjon er du velkommen til å ta kontakt med vår Supportavdeling for en gjennomgang. eSmileys egne rutinebeskrivelser er tilpasset Horeca-bransjen og blir oppdatert dersom det foreligger regelendringer. Jobber du på et kjøkken skal du derfor være trygg på at rutinene som gjelder følger gjeldende lover og forskrifter.

IK-Mat systemet er fleksibelt og kan tilpasses kundens behov. Har du egne rutiner eller jobber i en annen bransje enn Horeca er det svært enkelt å legge inn og drifte eget fagstoff i vårt system. Kontakt oss for spørsmål eller for ekstra teknisk opplæring*.
*Priser oppgis etter nærmere avtale

Ønsker du en gratis demo av eSmiley?

Ønsker du å ta nettbasert kurs i mattrygghet?