Foodwaste

Nye funksjoner i Foodwaste

eSmiley
Foodwaste 1 1 1

Vi i eSmiley har nå gjennomført en større oppgradering av vår Foodwaste-modul. Dette innebærer blant annet at du nå har mulighet til å hente ut rapporter på klimaavtrykket til matsvinnet i din bedrift, og at du får et nytt og bedre dashboard.

Gjør det enklere å bruke resultatene av målingen

Kort forklart innebærer oppdateringene disse endringene:

  1. Klimaavtrykk på matsvinnet: Verdiene du får opp i rapporten uttrykker registreringspunktets C02e-utslipp (kg/g). CO2-verdien er beregnet ut ifra Concitos klimadatabase som inneholder verdier for over 500 matvarer. For registreringspunkter som har mer enn en råvare er et representativt utvalg basert på produkter eller kategorier i Foodwaste.Kalkulasjonene som er gjort i Foodwaste er bare en indikasjon, da tallgrunnlag og kunnskap om spesifikke matvarer er individuelt og forandrer seg over tid. Det er også mulig for kunden å legge til egne C02-verdier til målepunktene om ønskelig.
  2. Bedre oversikt på  dashbordet:  På dashbordet får du nå enkelt oversikt over status for perioden du har valgt å se på. Her får du tilbakemelding på om du har manglende registreringsdager og total mengde matsvinn sammenlignet med målsetning og gram matsvinn per gjest sammenlignet med målsetning.I tillegg får du se hvor mange gram matsvinn dere har spart per gjest sammenlignet med utgangspunktet (baseline) og et ytterligere forventet reduksjonspotensial sammenlignet med bransjen. Vi har også lagt på en nyhetsstrøm i bunnen av dashbordet hvor vi jevnlig vil legge ut aktuelle saker.
  3. Kommentarfelt for registreringspunkter: Nå har du muligheten til å aktivere et kommentarfelt til alle registreringspunkter om ønskelig. Kommentarfeltet kan bli brukt til å angi årsaker til hvorfor svinnet oppsto. Du finner det under «innstillinger» og «basis». Trykk deretter på «skru på kommentarer for registreringer».  Kommentarene kan hentes ut sammen i rådataen inne på «avansert rapport».
  4. Målsetninger: Under «innstillinger» har det nå kommet et eget område som heter «målsetninger». Her kan du legge inn forventede registreringsdager og totalt forventet mengde matsvinn per dag/uke/måned eller år. Du kan også legge inn en målsetning for hvor mange gram matsvinn dere skal ha per gjest, samt et utgangspunkt (baseline). Baseline finner du ved å se på historiske rapporter, for å se hvor man startet og hvor man skal.Vi har også lagt inn et gjennomsnitt per gjest for bransjen på 60g. Dette kan også endres om dette ikke passer til din bransje/produksjon. For kunder med en adminavtale kan man overstyre målsetningene til alle sine underavtaler inne på målsetninger.
  5. Aktivere/deaktivere bluetooth: Hvis du bruker hardware fra eSmiley (vekt), kan du nå aktivere eller deaktivere vekten og bluetoothfunksjonen under «innstillinger» og  «vekt».
  6. Gjestetyper: Nytt i systemet er også at du nå kan skille på gjestetyper. Dette gjør du ved å gå til «innstillinger» og «typer gjest». Dette krever at registreringspunktene og gjestetypene har samme navn, slik at de gjenkjenner hverandre i rapporten når man filtrerer på gjestetyper.
måle matsvinn med foodwaste

Har du andre spørsmål til de nye funksjonene? Ta kontakt med vår support.

Ønsker du en gratis demo av eSmiley?