Mattrygghet

Hvorfor har vi vaskelister?

eSmiley
image 10

God hygiene og kontroll på renhold er en forutsetning for å drive med matservering. Det er ikke lovpålagt å ha vaskelister, men mangel på tilstrekkelig renhold kan få alvorlige konsekvenser for mattryggheten, men også omdømme, økonomi, matsvinn og arbeidsmiljø. Hvis det er forbedringspotensial på renhold i kjøkkenet, kan det være lurt å ha vaskelister.

Så, hvem er vaskelistene for?

Vaskelister er et verktøy som er til hjelp for deg som jobber i kjøkkenet. Det hjelper deg å holde oversikten over hva som blir gjort, når arbeidet blir utført, og hvem som har utført det. Vaskelister kan brukes for å gi de ansatte eierskap til oppgavene, eller som en påminnelse til deg selv. 

eSmiley har utviklet renholdsmodulen Clean, en digital modul som gjør det enkelt å lage rutiner for renhold og vaskelister i kjøkkenet.

Hvordan burde en vaskeliste se ut?

For å finne ut av det, må  man først avklare hvilke behov man har.

Har du en stor bedrift med mange ansatte kan det være greit å sortere hva som skal gjøres og av hvem. På den andre siden, vil ofte en kokk som har jobbet i kjøkkenet i mange år instinktivt rydde og vaske stasjonen sin når man er ferdig. Da gir det ikke mening for vedkommende å måtte krysse av på at det er gjort. En tenåring som har sin første jobb på et kjøkken derimot, kan kanskje dra nytte av tydelige arbeidsinstrukser.

Selv en erfaren kjøkkensjef vil også kunne glemme enkelte rutiner, og det kan derfor være greit med en ukentlig påminnelse eller hver 14.dag.

Under har vi laget et par eksempler:

Eksempel 1: En bowlinghall med mange ansatte og flere skift daglig. Det kan fort være uoversiktlig hva som er gjort.

Daglige rutiner med daglig påminnelse:

Ukentlige rutiner, med påminnelse hver mandag:

Månedlig rutiner, med påminnelse første mandagen i måneden:

Eksempel 2: Daglig leder for campingplass. Eier (daglig leder) og en ansatt deler på ansvaret. De har jobbet sammen lenge, og kjenner hverandres rutiner og samarbeider tett. De vasker ned kjøkkenet hver dag før de går og har fått tilbakemeldinger på at renhold er utført meget bra.

Påminnelse hver 14. dag:

Påminnelse før jul og sommerferie:

Ønsker du mer informasjon om rutiner for renhold og vaskelister? Book en gratis og uforpliktende demo av våre renholdsmodul Clean under, eller kontakt oss her.

Ønsker du en gratis demo av eSmiley?