Matsvinn

Hver kilo matsvinn teller

eSmiley
image 6

931 millioner tonn matsvinn ble kastet på verdensbasis i 2019. Det tilsvarer 17 % av verdens matvareproduksjon, fastslår en ny rapport fra FN’s miljøprogram UNEP.  Dette er store og triste tall som det er vanskelig å forstå og akseptere.  Vi understreker viktigheten av å jobbe med å redusere matsvinnet, og har dermed laget en case som tar for seg akkurat dette. 

Måling av matsvinn synliggjør svinnet

Matsvinn oppstår flere steder;  på lager, i kjøkkenet, i kantinen og hos gjesten. 

Hver eneste gang vi reduserer et kilo matsvinn, henter vi ut mange gevinster på en rekke forskjellige områder. For å illustrere tapene og gevinstene som er forbundet med matsvinn, har vi laget et eksempel på hvor mye tid, penger og klimagassutslipp vi kan spare ved å redusere matsvinn i en kantine med 200 bespisende gjester.

Kantine med 200 bespisende gjester 

image 7

Med dette som utgangspunkt, skal vi se på følgende 3 forskjellige bunnlinjer: Ansatte, økonomi og klima,  og hvordan disse blir påvirket av å redusere matsvinn

Bunnlinje 1: Ansatte

Matsvinn er tapt arbeidstid.  

Det tar tid og hardt arbeid å håndtere råvarer gjennom prosessen fra råvare til ferdig produkt: 

1. Råvarene skal bestilles

2.Råvarene skal settes på plass

3. Råvarene skal forarbeides

4.Råvarene skal tilberedes

5. Maten skal serveres

6. Maten skal ryddes av

… og i verste fall skal maten kastes etter servering. 

Basert på en rekke matsvinnmålinger vet vi at det ofte er grønnsaker og brød som det kastes mest av.  Vi får også vite fra ulike representater som jobber i kjøkken, at det i gjennomsnitt tar ca.  5 minutter å tilberede og serverer en kilo grønnsaker.

Samlet tidssvinn for kantinen med 200 gjester og 440 kg matsvinn anslås å være 36 timers arbeid per måned.

36 arbeidstimer som brukes på å produsere mat som kastes! 

image 8

Bunnlinje 2: økonomi

Matsvinn er tap av penger.

Hvis vi tar utgangspunkt i at en kilo råvarer som brukes i kantinen har en gjennomsnittlig innkjøpspris på 50 kr kan vi enkelt få et overblikk over det økonomiske tapet ved matsvinn i kantinen. Det samlede regnestykke ender på 22.000 kr (!)

– Og det uten å ta med lønn til de ansatte inn det økonomiske regnestykket…

Bunnlinje 3: Klima

Matsvinn er belastende for klima.

Matsvinn er tap av naturressurser som kunne vært unngått. Det etterlater et stort og unødvendig klimaavtrykk. 

Som nevnt utgjør det største matsvinnet i kantiner som regel grønnsaker og brød. For å  beregne klimaavtrykket på grønnsaker og brød går vi ut ifra at 50% av svinnet er grønnsaker og 50% er brød. Det gir et samlet CO2 avtrykk på 254 CO2 – ekvivalenter. (Kilde: Den Store Klimadatabase)

Dette tilsvarer ca. 14 dagers varmeforbruk i en husstand (Kilde: DAKA ReFood)

scott-goodwill-CtRE4_4L7b8-unsplash

Vi ser et stort potensiale i å redusere matsvinn

Med en målrettet innsats vil det være realistisk å redusere matsvinnet med ca. 20 % hvis servering- og gjestesvinnet per gjest reduseres til 90g per gjest.

Det tilsvarer en reduksjon på 20g per gjest og vil redusere det samlede matsvinnet med ca 80g per måned. Dette vil igjen redusere arbeidssvinnet med 7 timer, og pengesvinnet med ca. 4400 kr. 

En endring som vil gi stor gevinst i lengden!

De aller fleste av eSmileys kunder som måler matsvinn med vår Foodwastemodul blir overrasket over omfanget av deres matsvinn.  Så snart de går i gang med å måle får de informasjon og fakta om bedriftens matsvinn, og det blir med en gang synlig for dem hvor stort omfanget av matsvinn er.

Gjennom tett oppfølging og rådgivning hjelper vi våre kunder med å planlegge og sette opp gode målinger. På denne måten kan kundene våre avdekke hvor i bedriften matsvinnet oppstår, for så å innføre gode tiltak for å forebygge og redusere matsvinnet. 

Vil du også gå i gang med å redusere matsvinn?  Ta kontakt med vår seniorrådgiver for matsvinn, Lars Magnus Ottersen her, eller les mer og book en gratis og uforpliktende demo av systemet under. 

Ønsker du en gratis demo av eSmiley?