Mattrygghet

Hold bakterier unna med riktig nedkjøling av maten

eSmiley
image 5

Visste du at de fleste sykdomsfremkallende bakterier trives best i temperaturer mellom 10 °C og 60 °C? Det er derfor veldig viktig å sørge for at maten blir oppbevart i dette temperaturintervallet så kort tid som mulig.

Nedkjøling av varmmat

Skal du kjøle ned varmmat til senere bruk, skal den kjøles ned fra 60 grader til under 10 grader så raskt som mulig, helst innen to timer. Deretter bør temperaturen på maten kjøles ned til 4 °C eller kaldere for å forlenge holdbarheten – men akkurat det er ikke like tidskritisk.

Følg denne fremgangsmåten for å kjøle ned på riktig måte:

1. I kjøleskap

Det er mulig å kjøle matvarer direkte i et kjøleskap, men vær obs på noen faktorer.

2. I isvann

3. I blåsekjøl

Dette er en kjøler som er spesielt egnet til å kjøle ned mat hurtig.

Uansett nedkjølingsmetode er det nyttig å dokumentere tid og temperatur på maten for å sikre at det gjøres korrekt. Dette gjøres ved å sette et innstikktermometer i den tykkeste delen av maten, notere tid og temperatur, og sjekke igjen etter to timer. Hvor ofte dette skal dokumenteres avhenger av hvor kritisk produksjonen er, hvor god kontroll man har med nedkjølingen, og hvor ofte dette gjøres.

Ta kontakt med fagteamet til eSmiley ved spørsmål om nedkjølingsprosessene i ditt kjøkken.

Ønsker du en gratis demo av eSmiley?