Mattrygghet

Gjennomfør internrevisjon direkte i ditt IK-Mat system

eSmiley
eSmiley system on tablet

Visste du at du kan gjennomføre internrevisjon direkte i eSmiley sine systemer?  Kontrollen for internrevisjon dukker automatisk opp i gjøremålslisten når tiden er inne for den årlige kontrollen, og er et viktig verktøy for å bedre rutinene på kjøkkenet

Kanskje startet dere med take away og catering for flere måneder siden, og tenkte at det kun skulle være en midlertidig endring på grunn av korona? De fleste serveringssteder som har gjort dette har i senere tid konkludert med at endringen mest sannsynlig blir permanent. Hvis det er tilfelle må dere sjekke om det er noen rutiner eller kontroller som må oppdateres i IK-mat systemet deres.

Kontrollen lister opp noen punkter det kan være lurt å ha ekstra fokus på, for å sikre at det produseres og serveres trygg mat. Ofte kan det være noen endringer i produksjonen eller driften siden forrige revisjon, for eksempel:

Mange steder er det daglig leder eller kjøkkensjef som utfører internrevisjonen alene, men alle ansatte bør involveres. Det kan hende at andre medarbeidere har kommentarer og innspill til endringer eller forbedringer som daglig leder eller kjøkkensjef ikke ser.