Mattrygghet

eSmiley som preferert partner av NHO

eSmiley
image 8

 2017 inngikk vi et samarbeid med NHO Service & Handel og NHO Reiseliv der målet er å utarbeide retningslinjer for serveringsbransjen som skal medvirke til gode standarder for mattrygghet i Norge. eSmiley er preferert partner av NHO på digital IK-mat, og alle NHO medlemmer får dermed 50% rabatt ved kjøp av digital IK-mat hos eSmiley.

Mattilsynets nasjonale retningslinjer for økt mattrygghet i serveringsbransjen er implementert i vårt system, og retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med NHO og eSmiley. De retter seg mot hoteller, restauranter, kantiner, catering, institusjoner og andre som serverer mat.

«NHO Reiseliv og NHO Service og Handel har jobbet tett med eSmiley, og har utarbeidet felles bransje-retningslinjer for hvordan et kjøkken enkelt og effektivt oppnår høy grad av hygiene og mattrygghet. Bransjeretningslinjene er anerkjent av Mattilsynet, og ved å ta i bruk eSmiley vil dette gjøre våre medlemmer enda bedre rustet til å få et bredt smilefjes etter tilsyn»

– Morten Karlsen, leder, NHO Reiselivs Innkjøpskjede

Ønsker du en gratis demo av Digital IK-Mat fra eSmiley?