Mattrygghet

Enkel skadedyrkontroll på ditt kjøkken med eSmiley

eSmiley
image 4

Den fine høsten er kommet og både mennesker og dyr ønsker å trekke inn i varmen. Dessverre medfører ofte kaldere dager at skadedyr oppdages i hus og hjem. Vi tar dere gjennom hvordan dere kan unngå skadedyr innendørs

Kjøkkenet er et ideelt sted for skadedyr siden skadedyrene har tilgang på både mat og vann der. Skadedyr som kommer inn på kjøkkenet kan forurense matvarene. For å forebygge at  skadedyr ikke trenger inn på kjøkkenet ditt, er det viktig at:

Skulle du være så uheldig at du oppdager skadedyr på kjøkkenet, lageret, i søppelområder eller andre steder, kan det være nødvendig med profesjonell hjelp for å bekjempe skadedyrene.

eSmileys skadedyrskontroller

eSmileys IK-matsystem har tre ulike skadedyrkontroller med forkjellige frekvenser. Disse er satt opp for å gi deg en påminnelse med jevne mellomrom om å ta en sjekk etter tegn på skadedyr. Under har vi beskrevet de tre ulike løsningene. 

1. Skadedyrskontroll – gjennomgang

Denne kontrollen vil i de fleste kontrolloppsett dukke opp en gang i kvartalet. Løsningen er ment for å gi en påminnelse om å ta en kjapp titt på kjøkkenet, lageret og søppelområdet etter tegn på skadedyr. (Se bilde under)

image 1

2. Skadedyrskontroll – revisjon

Revisjonskontrollen dukker opp en gang i året på deres kontrollpanel. Den er litt mer omfattende og er ment for å gjennomføre en sjekk av de forebyggende tiltakene mot skadedyr. (Se bilde under) 

image 2

3. Skadedyrbekjempelse – eksternt firma

Denne kontrollen har ingen frekvens og må hentes opp selv under “alle kontrollpunkter” om nødvendig. Denne kan brukes når en har funnet tegn til skadedyr og trenger profesjonell hjelp for å forebygge eller fjerne skadedyrene. 

image 3

Skulle man være så uheldig å finne skadedyr eller spor av skadedyr anbefaler vi å ta kontakt med en godkjent skadedyrbekjemper. 

Har du noen spørsmål om hvordan skadedyrkontrollen fungerer? Ta kontakt med oss i eSmiley om vårt IK-matsystem  eller les mer om IK-mat her.