Mattrygghet

Clean forenkler dine renholdsrutiner

eSmiley
image 12

Fokus på renhold og vedlikehold i lokaler hvor det håndteres mat er svært viktig. Hensikten med gode rutiner for renhold er å ivareta trygg mat og dermed dine gjester. 

Om du enten har daglige, ukentlige, månedlige eller årlige oppgavelister, kan det likevel ofte være vanskelig å følge opp at oppgavene blir gjennomført. Det er derfor helt essensielt å innarbeide gode rutiner for å ha kontroll. Nå gjør eSmiley det enda enklere for deg.

Hvordan fungerer Clean?

Clean samler alle dine rutiner for renhold og arbeidsoppgaver digitalt på et sted. Modulen gir deg god oversikt over status på renhold, og det er dermed enkelt og brukervennlig å drifte dine oppgaver i systemet. Clean gir gode muligheter for å legge inn oversiktlige renholdslister, men du kan også legge inn åpnings-og stengerutiner, smittevernsrutiner eller andre oppgaver som er relevant for din bedrift, slik som egne instrukser og rengjøringsmidler, i tillegg til bildeinstrukser eller video i hver enkelt oppgave. Det er dermed enkelt for alle ansatte å vite hvordan den aktuelle oppgaven skal utføres.

Den ansvarlige for oppfølging av renhold kan revidere utførte oppgaver digitalt slik at dere til enhver tid er sikret at oppgavene utføres riktig. Du vil også kunne se hvilke oppgaver som er utført eller ikke, og dermed følge opp de ansatte basert på status i systemet.

Clean er et oversiktlig og enkelt digitalt verktøy for deg som ønsker full kontroll over egne renholdsrutiner og arbeidsoppgaver.

Ønsker du en gratis demo av eSmiley?