Matsvinn

Bli med å redusere matsvinn

Af eSmiley
image 6

I mai 2019 dro vår Seniorrådgiver Kristine Alterås til Storhusholdningsmessen i Mo i Rana der hun holdt foredrag om vårt digitale verktøy FoodWaste og vår rolle i kampen om å redusere matsvinn.  Her er et utdrag fra foredraget om matsvinn. 

KuttMatsvinn 2020

eSmiley er samarbeidspartner med Matvett som leder prosjektet kuttmatsvinn 2020, der formålet er å redusere matsvinn med 20% innen år 2020. Samtidig handler samarbeidet om å jobbe mot å nå FNs bærekraftmål 12 og 12.3 som omhandler ansvarlig forbruk og produksjon, og å halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis innen 2030.
(https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal)

Kuttmatsvinn 2020 handler også om å utvikle felles verktøy for smart måling og rapportering av matsvinn, slik at bransjen kan bidra med statistikk på matsvinnet og ha fokus på å inspirere til tiltak som bidrar til å redusere matsvinn. (https://www.matvett.no/bransje/kutt-matsvinn-2020)

Derfor har eSmiley utviklet det digitale verktøyet Foodwaste til å bidra med å nå målene.

Enkel registrering og måling med FoodWaste

FoodWaste gjør det enkelt å måle og registrere matsvinn i virksomheten, det tar kun et par minutter. Samtidig er bidrar matsvinnsmålingene til å spare tid, penger og ressurser. I FoodWaste får du bedre dokumentasjon​​ på målingene, og det gir innsikt i matsvinn på produkt-, og råvare-, og gjestenivå.  På denne måten kan du enkelt kartlegge og forebygge matsvinnet. FoodWaste tilpasses ditt kjøkken, og vi bistår deg slik at du kommer godt i gang med riktig måledesign.

Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift kan redusere matsvinn?

Kontakt oss for en uforpliktet prat om FoodWaste.