Slik aktiverer du Check-In i ditt

eSmiley system. 

 

Klikk på filmen for å se hvordan du aktiverer Check-In i ditt eSmiley system: (norsk versjon)

Play

Click to see the video below on how to activate Check-In in your eSmiley system: (english version)

Play

Skriv ut denne plakaten med opplysninger om gjesteregistrering, og heng den opp på ditt serveringssted: 

Skriv ut PDF her

 

GDPR og personvern.

Informasjonen som følger gjelder både for deg som er kunde og som ikke er kunde hos eSmiley.

Som informert om i Generelle Vilkår, er du den dataansvarlige. Det betyr at du har ansvaret i forhold til å:

  • opplyse dine gjester om formålet med registreringen og at det er frivillig
  • opplyse gjestene hva som blir lagret av data om dem (hvis de henvender seg) 
  • slette data om gjestene manuelt hvis de forespør det. Hvis ikke blir data automatisk slettet etter 14 dager.