Trådløs temperaturlogger

eSmiley-sensoren overvåker automatisk temperaturen i kjøleskapene og fryserne. Alle temperaturmålingene registreres direkte i eSmileys IK Mat system, slik at de alltid er tilgjengelige ved et ev. tilsynsbesøk.

Sikrer produksjonen

eSmiley-sensoren sikrer deg mot ubehagelige overraskelser. Systemet varsler deg hvis temperaturen overstiger de fastsatte grenseverdiene, og kan dermed bidra til at du unngår å måtte kaste ødelagte matvarer.
Hvis det forekommer kritiske temperaturavvik, sender systemet deg straks et varsel på e-post eller SMS. Dermed rekker du å reagere før det er for sent.

Lagrer målinger

eSmiley-sensoren kan brukes under transport uten Internett-forbindelse. Ettersom sensoren lagrer målingene, kan du avlese dem når du har kommet frem til destinasjonen. Dermed kan du være sikker på at temperaturkravene under transport overholdes.

eSmiley temperaturlogger