Reduser kostnadene med matsvinnmålinger

Av Fagavdelingen ved eSmiley / /

FoodWaste er et verktøy for å måle og redusere matsvinn i virksomheten. Det er utviklet for et travelt kjøkken, og skal enkelt og greit hjelpe deg med å redusere kostnader ved å redusere matsvinnet. 

Det er to ting som er spesielt viktig når du skal måle matsvinn

Det tar kun et par minutter å registrere og måle bedriftens matsvinn med FoodWaste. Alt du trenger er en vekt, et nettbrett og vårt FoodWaste- program. Den første tingen som er viktig når du skal måle matsvinn er at det skal gå raskt. Den andre er at det skal være enkelt. 

Men, hva skal du måle og hva skal du bruke målingene til?
Det er nettopp dette FoodWaste hjelper deg med!

For, det er jo ikke målingen som er selve målet, det er å redusere matsvinnet og skaffe økonomisk overskudd i bedriften og jobbe mer bærekraftig. 

Du må ha en plan for å gjennomføre målingene:

- Hva og hvordan skal du måle?

- Hvordan skal du bruke måleresultatene for å få de gode resultatene? 

FoodWaste har gjort det enkelt å gjennomføre målingene ved hjelp av et måledesign som vi skreddersyr for hver enkelt bedrift. Systemet forteller deg hva som skal veies, når du skal veie, og gir deg detaljert informasjon om matsvinnet. 

Deretter hjelper vi deg med å innføre nødvendige tiltak på bakgrunn av dataene som FoodWaste har samlet inn. 

Rapportmodulen gir en totaloversikt over hva slags mat som kastes, hvor svinnet oppstår og hva det koster bedriften.

Her er et eksempel fra en suksesshistorie med av våre kunder som måler matsvinn med FoodWaste: 

  • Bedriften avdekket et matsvinn på 900 kg i måneden med FoodWaste

  • Med hjelp fra vår matsvinnskonsulent utarbeidet vi et måledesign basert på bedriftens behov

  • I løpet av seks måneder reduserte de sitt matsvinn med 50 %, og det månedlige svinnet nede i 450 kg. 

     

     

  • Gjennomsnittsprisen for 1 kilo råvarer for bedriften var kr. 75

  • Dette ga bedriften en månedlig besparelse på kr. 33 750

  • I tillegg sparte bedriften kostnader på tilbereding, lagring og transport

Under kan du se en video som forklarer FoodWaste.
HubSpot Video

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift kan redusere matsvinn? Kontakt oss for å få en gratis demo av FoodWaste.

BOOK GRATIS DEMO

Tags: Matsvinn