6 steg til servering av take away

Av Fagavdelingen ved eSmiley / /

Situasjonen vi står i har satt noen begrensinger for serveringsbransjen, og vi ønsker derfor å informere deg om at det finnes andre måter å holde driften i gang på. Overgang til take away kan være løsningen.

Hva skal man huske på når man serverer take away?

 1. Godkjent emballasje
  Det er viktig at emballasjen som benyttes er godkjent for bruk til mat og egnet til formålet det skal brukes til.
 2. Rutiner
  Viktigheten av gode rutiner for renhold og hygiene trenger vi knapt å nevne i disse tider. Det er viktig å tenke gjennom hva som er den mest hensiktsmessige måten å arbeide på. Involver alle ansatte, slik at dere er enige om den nye arbeidsflyten. Hvis du fortsatt holder normal drift, kan du benytte deg gratis av registreringsverktøyet Check-In for gjesteregistrering og sporing av Covid-19 her.
 3. Vareflyt
  Nå er det desto viktigere å følge med på hvilke varer man har, og hva som må bestilles. Ta en rask opptelling på lageret, og følg med på vareflyten. Hvis noe må fryses bør du gjøre en vurdering på hvor lenge dette kan fryselagres. Husk å merke varene godt med produktinformasjon og innfrysingsdato.
 4. Temperaturkontroll
  Varmmat bør være ferdig til avtalt tidspunkt, og ikke lang tid i forveien. Hvis maten lages lang tid i forkant, skal kalde retter oppbevares kaldt og varme retter ved minimum 60°C.
 5. Dokumentasjon
  Hvis dere har vesentlige endringer i driften på grunn av overgang til take away, og trenger å legge om systemene til å tilpasses den nye driften, kan vi hjelpe til med dette (gjelder eSmiley kunder).  Kontakt support her.
 6. Allergener
  Som alltid skal det fremkomme skriftlig hvilke merkepliktige allergener matvarene inneholder ved bestilling. Det er viktig å holde de samme gode rutinene hvis menyen nå legges ut på andre kanaler (hjemmeside, Facebook o.l.).
  For mer informasjon om allergener, se denne artikkelen.

Er du ikke eSmiley kunde og ønsker en gratis demo av Digital IK-Mat? I november og desember får du renholdsmodulen Clean gratis når du bestiller IK-Mat fra eSmiley. Les mer om Clean her.

BOOK GRATIS DEMO

Tags: Mattrygghet

Lignende artikler