Lilleborg har inngått et samarbeid med eSmiley i 2016

”Lilleborg har inngått et samarbeid med eSmiley, fordi de leverer et produkt som forenkler hverdagen, bidrar til mattrygghet og ikke minst reduserer matsvinn’’

Karolina Henriksen, Administrerende direktør/CEO

Digital Matkontroll - økt lønnsomhet

Du sparer tid, effektiviserer driften og får økt lønnsomhet på kjøkkenet. eSmiley og NHO lanserer nå Digital Matkontroll med nærmere 50 prosent rabatt for medlemsbedrifter.

Digital Matkontroll er den norske varianten av eSmiley som gir deg et effektivt og enkelt internkontrollsystem (IK-mat). NHO Reiseliv og NHO Service har samarbeidet med eSmiley og Mattilsynet for å få på plass et system som er best mulig tilpasset norske forhold. Systemet følger det norske regelverket for god matkontroll og hygiene. Det er basert på at bransjeretningslinjene som man ønsker skal bli en del av bransjens daglige rutiner. Målet er å bedre integrere standarder i de profesjonelles kjøkken.

Digital Matkontroll gir deg god kontroll og dokumentasjon som gjør deg godt forberedt når myndigheter kommer på tilsynsbesøk.

Slut på penn og papir

eSmiley systemet gjør det slutt på bruk av penn og papir. Du blir online og sparer tid og penger. Samtidig får du det mest brukte systemet for mattrygghet og god hygiene i Norden. Over 9.000 kjøkken bruker i dag systemet i Danmark. Systemet blir løpende oppdatert. 

I tillegg til å utarbeide styringsverktøy, kan eSmiley gi et høyt faglig nivå innenfor mattrygghet og lovverk, samt et nordisk service og support team som hjelper deg når du trenger det - ganske gratis. Dette gjør eSmiley til en sentral aktør og samarbeidspartner i kjøkkenet, for NHO`s medlemmer.

Digital Matkontroll blir skreddersyddd dine behov av eSmileys eksperter som har høy kompetanse på fagfeltet. Du kjøper dette garantert billigst gjennom NHO-systemet.

Målet med samarbeidet

Både NHO, Mattilsynet og eSmiley ønsker å heve mattrygghet og hygienen i alle kjøkken som produserer mat på en lett, enkel og effektiv måte, slik at lovkrav, arbeidsprosedyrer og tidsbegrensninger oppfylles.

Som sagt, så har vi utarbeide retningslinjer for bransjen, som skal sette nye standarder for hvordan et kjøkken enkelt og effektivt oppnår en høy grad av hygiene og mattrygghet via bransjeretningslinjenes anbefalinger.

Les mer om vår nettbaserte IK-mat system

IK-mat, Sensor, kurs 

Les mer om konkrete fordeler som NHO medlem.