Matvett

Matvett jobber med å forebygge og redusere matsvinn i serveringsbransjen, og samarbeider på vegne av mat- og serveringsbransjen med myndigheter og forskningsmiljøer om dette.

KuttMatsvinn 2020 hadde som mål å redusere matsvinn hos deltagende virksomheter i mat- og serveringsbransjen med 20% innen 2020. Prosjektet handler også om å utvikle felles verktøy for smart måling og rapportering av matsvinn, slik at bransjen kan bidra med statistikk på matsvinnet og ha fokus på å inspirere til tiltak som bidrar til å redusere matsvinn.

Over 2500 serveringssteder som har deltatt i prosjektet har til sammen oppnådd en matsvinnsreduksjon på 15%, som tilsvarer 390 tonn matsvinn. Dette tilsvarer igjen 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekvivalenter.

eSmiley har vært en av bidragsyterne i KuttMatsvinn 2020 med vårt digitale verktøy FoodWaste for å redusere og forebygge matsvinn hos virksomheter i bransjen.

Resultatene lover godt for fremtidig arbeid mot å nå målet om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med “Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn”, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Les mer om Matvett her

NO-logo-China-palace
NO-logo-Radisson
NO-logo-Burger-Bar
logo-JOE-&-THE-JUICE
NO-logo-Gustablikk
NO-logo-Baker-Nordby