eSmiley og Matvett 

Matvett og eSmiley

eSmiley er samarbeidspartner med Matvett om prosjektet KuttMatsvinn 2020 der målet er å redusere matsvinn hos deltagene virksomheter med 20% innen 2020.

Det overordnede målet er å bidra til å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030:

"Innen 2030 skal andelen matsvinn halveres per innbygger på verdensbasis, både i detaljehandel og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting". 

 

Digital måling og rapportering

Matvett jobber med å forebygge og redusere matsvinn, og samarbeider på vegne av mat- og serveringsbransjen med myndigheter og forskningsmiljøer. Kuttmatsvinn 2020 handler også om å utvikle felles verktøy for smart måling og rapportering av matsvinn, slik at bransjen kan bidra med statistikk på matsvinnet og ha fokus på å inspirere til tiltak som bidrar til å redusere matsvinn.

FoodWaste bidrar til å redusere matsvinn, ved at du enkelt og effektiv kan veie og registrere matsvinnet digitalt. FoodWaste gir deg i tillegg målbare resultater og konkrete tilbakemeldinger på hvor matsvinnet oppstår, hva som kastes, og hvor mye det koster deg.

Vi skreddersyr og tilpasser FoodWaste til ditt kjøkken og hjelper deg med med support og brukerveiledning. Systemet integreres med en vekt og en tablet.

Ønsker du mer informasjon om FoodWaste kan du ta kontakt med oss her


NO foodwaste mockup 1 (1).jpg 

Kontakt oss om FoodWaste

Du kan lese mer om Kuttmatsvinn2020 og eSmileys rolle i prosjektet her