eSmiley og Matvett 

Kuttmatsvinn 2020

Matvett jobber med å forebygge og redusere matsvinn, og samarbeider på vegne av mat- og serveringsbransjens med myndigheter og forskningsmiljøer. Matvett leder i tillegg prosjektet kuttmatsvinn 2020 der eSmiley er kommersiell aktør. Formålet med prosjektet er å redusere matsvinn med 20% innen år 2020.


Digital måling og rapportering

Kuttmatsvinn 2020 handler også om å utvikle felles verktøy for smart måling og rapportering av matsvinn, slik at bransjen kan bidra med statistikk på matsvinnet og ha fokus på å inspirere til tiltak som bidrar til å redusere matsvinn.

Det overordnede målet er å bidra til å nå FNs 

 

bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030:

 

”12.3) Innen 2030 skal andelen matsvinn halveres per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter

 

innhøsting.”

 

 

Vi har utviklet det digitale verktøyet Foodwaste som enkelt og effektivt hjelper deg å måle og forebygge matsvinn. Våre eksperter på matsvinn bistår den enkelte kunde med rådgivning og faglig sparring slik at våre kunder når sine mål om å redusere matsvinn i virksomheten. FoodWaste kan kjøpes kun som software eller med vekt og nettbrett. Ønsker du mer informasjon om FoodWaste kan du ta kontakt med oss her


NO foodwaste mockup 1 (1).jpg 


Formålet med samarbeidet

Formålet med samarbeidet er å bistå Matvett med kunnskap og teknologi som bidrar til at bransjen når målene om å reduseree 20% av matsvinnet innen 2020.

 

 


Du kan lese mer om Kuttmatsvinn2020 og eSmileys rolle i prosjektet her