Gode digitale rutiner med eSmiley og NHO

Skrevet av Mathilde Svartdal Endresen 11.06.2019


Serveringsbransjens retningslinjer

Mattilsynets nasjonale retningslinjer for økt mattrygghet i serveringsbransjen er implementert i eSmileys digitale IK-mat system. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med NHO Service, NHO Reiseliv og eSmiley, og retter seg mot hoteller, restauranter, kantiner, catering, institusjoner og andre som serverer mat.

Preferert partner av NHO

I 2017 inngikk vi et samarbeid med NHO der målet er å utarbeide retningslinjer for bransjen som skal medvirke til gode standarder for mattrygghet i Norge, slik at lovkrav og arbeidsprosedyrer overholdes. I dag er eSmiley preferert partner av NHO på digital IK-mat og alle NHO medlemmer får 50% rabatt ved kjøp av digital IK-mat hos eSmiley.

Dette gjør eSmiley til en sentral aktør og samarbeidspartner for NHO og deres medlemmer. 

fra eSmiley til smilefjes 

eSmiley er Nordens største leverandør av digital IK-mat med over 10.000 kunder i Norge og Danmark. eSmileys kundesegment spenner fra kantine og catering til hotellkjeder, institusjoner, bakerier og restauranter.

Digital IK-mat fra eSmiley er samlet i én digital plattform slik at du kan foreta dine daglige gjøremål og kontroller på mobil, nettbrett eller PC. Når Mattilsynet kommer på besøk viser du dem enkelt det de ønsker å se ved et tastetrykk. På denne måten sparer du tid, og sikrer mattyggheten på ditt kjøkken.

 

 «NHO Reiseliv og NHO Service og Handel har jobbet tett med eSmiley, og har utarbeidet felles bransje-retningslinjer for hvordan et kjøkken enkelt og effektivt oppnår høy grad av hygiene og mattrygghet. Bransjeretningslinjene er anerkjent av Mattilsynet, og ved å ta i bruk eSmiley vil dette gjøre våre medlemmer enda bedre rustet til å få et bredt smilefjes etter tilsyn».

- Morten Karlsen, leder av NHO Reiselivs Innkjøpskjede

 

Du kan lese mer om samarbeidet med NHO her

 

 

Bestill en gratis online demo av systemet her