Krav til sporing av næringsmidler 

Skrevet av Kristine Alterås og Mathilde Svartdal Endresen 05.september 2019

Visste du at krav til sporing av næringsmidler gjelder for hele produksjonskjeden?

Kravet til sporing skal sikre at ved en tilbaketrekking, eller i en situasjon med matforgiftning/alvorlige avvik, skal det være mulig å spore tilbake hvor de aktuelle matvarene kommer fra. Dette gjelder i hele verdikjeden frem til serveringssted eller distribusjon, og dersom en virksomhet selger sine produkter videre til en annen virksomhet, skal disse kunne spores frem ett ledd også.


Vi har den siste tiden registrert at ved tilsyn ved serveringssteder settes det stadig økt fokus på rutiner for sporing av næringsmidler, det vil uansett være hensiktsmessig å implementere gode rutiner for sikring av sporbarhet i tilfelle en uønsket hendelse skulle oppstå.

Sporing i eSmiley systemet

Det finnes mange måter å sikre tilstrekkelig sporing av næringsmidler på. I eSmileys digitale IK-mat system kan du enkelt sikre sporing i vår varemottakskontroll ved å dokumentere intern sporingsinformasjon ved hver leveranse. Her dokumenteres også leveringsdato og leverandør, varens holdbarhet, kvalitet og merking. Kontrollen gir deg også mulighet til å ta stikkprøver på for eksempel temperatur, og du kan laste ned relevant dokumentasjon slik at du senere alltid har det lett tilgjengelig. Du vil da ha god oversikt over alle registreringer slik at du raskt og enkelt kan finne tilbake til en spesifikk vareleveranse.

 

Bestill en gratis online demo her