Informasjon om Coronaviruset og interne rutiner i kjøkkenet

Skrevet av fagavdelingen ved eSmiley Norge, 11.mars 2020

  

Etter flere henvendelser ønsker vi å sende ut en generell anbefaling fra eSmiley vedrørende Coronaviruset. 

I følge Mattilsynet er det ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Så lenge riktig varmebehandling og gode rutiner for hygiene følges, er det trygt å servere gjestene dine mat. Når det er sagt, er det en del ekstra tiltak din virksomhet bør vurdere i tiden framover.

eSmiley anbefaler at dere går gjennom interne rutiner for god hygiene på kjøkkenet, da det meste man gjør for å sikre mattryggheten, er gjeldene også for å hindre smitte av Covid-19.

 

FHI bilde.jpeg

 (Bilde lånt fra Folkehelseinstituttet)


Anbefaling for virksomheter som har buffetservering:

 

 • Ved selvbetjening (for eksempel buffet eller salatbar) er det viktig at den er så tildekket som mulig.
 • Vask området nøye og ofte.
 • Bytt bestikk og produkt ofte.
  

Anbefaling for renhold av kjøkken/lokaler:

 

 • Korrekt og nøye renhold og desinfeksjon er som alltid svært viktig.
 • Sørg for å vaske og desinfisere benker og berøringsflater.
 • Tilstrekkelig rengjøring er særlig viktig på områder hvor kundene oppholder seg.

  

Anbefaling for personlig hygiene:

Det er som alltid svært viktig med god personlig hygiene. Vask alltid hendene når du holder på med mat. Syke ansatte bør holde seg hjemme til man vet at man er frisk.

 

 • Bruk alltid rent og pent tøy på kjøkkenet.
 • Engangstørk og såpe skal alltid være tilgjengelig ved håndvask
 • Vi anbefaler at dere skriver ut følgende informasjon fra FHI, denne kan henges opp ved såpedispenser på toalett og ved håndvasker.

Norsk versjon: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/handhygiene/handhygiene--handvask-plakat-bokmal-pdf.pdf

Engelsk versjon: https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf

 

Anbefaling for gjennomgang av interne rutiner:

 

 • Virksomheten bør gjennomgå interne rutiner for hvordan smitte eller mistanke om smitte hos en ansatt skal håndteres, ideelt bør den ansatte holde seg hjemme i karantene til man vet at det er trygt å returnere til arbeidsplassen.
 • Virksomheten bør gjennomgå interne rutiner for hvordan eventuelle utenlandsopphold for ansatte skal håndteres.
 • Virksomheten bør gjennomgå interne rutiner for hvordan sykdom i nær omgangskrets skal håndteres.

 

Anbefalt ekstern informasjon:

 

Smitten sprer seg fort, og nødvendige tiltak vurderes fra dag til dag. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på gjeldende informasjon fra Folkehelseinstituttet. Informasjon oppdateres fortløpende her:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ .

 Siste nytt fra Mattilsynet om viruset finner du her: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/

 Anbefalt engelsk informasjon via WHO kan du lese her: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

  

Hvis du har spørsmål til hvordan eSmiley kan hjelpe deg og din virksomhet med å gi ut intern informasjon via eSmiley-systemet, kan du kontakte oss på: Support@esmiley.no eller tlf. +47 21 999 299