Bli med å redusere matsvinn du også!


 

I slutten av mai sendte vi vår Senior Rådgiver i eSmiley, Kristine Alterås, til Storhusholdningsmessen i Mo i Rana der hun holdt foredrag om vårt digitale verktøy FoodWaste og vår rolle i kampen om å redusere matsvinn.  

 

eSmiley er samarbeidspartner med Matvett som leder prosjektet kuttmatsvinn 2020. Vi er kommersiell aktør i prosjektet, der formålet er å redusere matsvinn med 20% innen år 2020.


KUTT_Matsvinn_2020.pngSamtidig handler samarbeidet om å jobbe mot å nå FNs bærekraftmål 12 og 12.3 som omhandler ansvarlig forbruk og produksjon, og å halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis innen 2030.

(https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal)

Mål matsvinn​et - Det vi måler kan vi gjøre noe med!


Kuttmatsvinn 2020 handler også om å utvikle felles verktøy for smart måling og rapportering av matsvinn, slik at bransjen kan bidra med statistikk på matsvinnet og ha fokus på å inspirere til tiltak som bidrar til å redusere matsvinn.

https://www.matvett.no/bransje/kutt-matsvinn-2020

 

Derfor har eSmiley utviklet det digitale verktøyet Foodwastet til å bidra med å nå målene.

 

 


FoodWaste bidrar med å:

​​

Spare tid og penger

Spare ressurser​

Gi bedre dokumentasjon​​ på målingene

Øke samfunnsansvar​ og jobbe mer bærekraftig og miljøvennlig 

Kartlegge hvorfor matsvinn oppstår slik at vi kan forebygge​


Og det gir samtidig god faglig innsikt i …

Virksomhetens matsvinn​

Matsvinn på produkt og råvare​

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bidra til å redusere matsvinn? 

Kontakt oss for mer informasjon om FoodWaste her

 

Sammen kan vi nå målene!