Mindre matsvinn – Mer mat

Matsvinn er et stor samfunnsproblem. Det kastes mer enn 300 000 tonn mat årlig I Norge. Det vil vi gjøre noe med sammen med deg!

eSmiley har utviklet et enkelt og effektivt verktøy som registrerer matsvinnet ditt på en enkel måte. 'FOODWASTE' samler all nødvendig informasjon slik at du kan spare penger, få overblikk, redusere matsvinnet, planlegge bedre samt verne om miljøet.

'FOODWASTE' er utviklet til ditt eSmiley-system for å minske matsvinn

Vil du hjelpe til med å verne om miljøet og redusere matsvinn?

Ring i dag og få ditt tilbud på verktøyet FoodWaste – TLF: 21 999 299

Når verktøyet er bestilt, legger vi det inn i ditt eSmiley-system og gir deg opplæring til å bruke verktøyet aktivt i din hverdag.